Czy to wstyd wysy??a─? anonimow─? walentynk─??

Czy to wstyd wysy??a─? anonimow─? walentynk─?? Niepodpisana walentynka zawsze jest intryguj─?ca. I to o wiele bardziej, ni?? ta, kt??rej autora da si─? jednoznacznie okre??li─?. Oczywi??cie, za spraw─? nie zawsze stoj─? osoby w pe??ni po??─?dane, czasem owe kartki przysy??aj─? ludzie, po kt??rych albo by??my si─? nigdy tego nie spodziewali, albo nigdy nie widzieli??my w nich materia??u na potencjalnego kandydata na ch??opaka lub dziewczyn─?, albo zwyczajnie nie wiedzieli??my uprzednio o ich istnieniu.

motyl-na-kw-fioletowym.jpg

Mimo wszystko owa niepewno??─? i snucie tysi─?ca domys????w jest niezwykle podniecaj─?ce i ma??o co jest w stanie dor??wna─? temu uczuciu (jakby nie by??o – poczucia si─? kim?? wa??nym, docenionym, zauwa??onym!). Takie rzeczy ch─?tnie praktykuje si─? w szko??ach, jednak w??r??d doros??ych r??wnie?? takich rozegra?? nie brakuje. Z regu??y anonimy wysy??aj─? ludzie nie??miali i zakompleksiali, kt??rzy boj─? si─? wyzna─? otwarcie swoje uczucia.

Zatem, wydawa??oby si─? Ô?? jaki sens ma przekazywanie takich kartek lub prezent??w, skoro nie wiadomo, kto jest ich nadawc─?? Pozornie wydawa??oby si─?, ??e sensu takiego zachowania nie ma ??adnego, a jednak w gruncie rzeczy Ô?? jest on bardzo g??─?boki. Ot????, sama pami─?─? o kim?? i okazywanie jej w??a??nie poprzez podes??anie anonimu, sprawia, ??e serce ro??nie Ô?? cho─?by widz─?c, ??e zwyczajnym drobiazgiem mo??na kogo?? strasznie uradowa─?. Szczeg??lnie, je??li kto?? jest nadzwyczaj samotny i wiecznie smutny.
Marta Akuszewska

hastagi na stronie:

#anonimowa walentynka #anonimowe walentynki #anonimowe ??yczenia walentynkowe #jak wys??a─? walentynk─?

Authors
Top