Serdeczne Walentynki zimow─? por─?.

Cho─? Walentynki zawsze przypadaj─? 14-go lutego, to w tym roku zdarza si─? to w szczeg??lnie zimow─? por─?. Niskie temperatury i zwa??y otaczaj─?cego nas ??niegu ju?? tylko zagorza??ych narciarzy napawaj─? optymizmem. Ka??dy z nas poszukuje odmiany.

Wi─?cej ciep??a, wi─?cej serdeczno??ci, wi─?cej serca !
Motywu serca na pewno nie zabraknie w ofercie marek bi??uteryjnych.
Kontur, kszta??t i rysunek serca b─?d─?ce synonimem uczucia od zawsze jest w ofercie jubiler??w, kt??rzy staraj─? si─? trafi─? w potrzeby nabywc??w. W walentynkowym czasie s─? one jeszcze bardziej eksponowane.
Ciekaw─? propozycj─? s─? kolekcje firm jubilerskich, kt??re motyw serca potrafi─? wple??─? i zaakcentowa─? w swoich tradycyjnych i jednoznacznie rozpoznawalnych wyrobach.

W firmie Chopard musz─? to by─? ta??cz─?ce diamenty. Wysokiej jako??ci brylanty zamkni─?te mi─?dzy dwoma szafirowymi szkie??kami, przy najdrobniejszym ruchu rozpoczynaj─? sw??j iskrz─?cy odblaskami ??wiat??a, radosny taniec. Na Walentynki mo??na jedn─? z najnowszych poleci─? kolekcji marki Chopard – Ô?ŁHappy HeartsÔ?Ł, w kt??rej tradycyjn─? opraw─? z ta??cz─?cym brylantem otacza wi─?kszy kontur w kszta??cie serca.
W firmie Cablecar, s??yn─?cej z naszyjnik??w z opatentowanym systemem zmiany ich d??ugo??ci, tak??e zaadoptowano motyw serca. W kolekcji Cirde dwa elementy centralne naszyjnika wykonane s─? w??a??nie w takim kszta??cie. Kontur serca dekorowany brylantami jest tak??e powielony w pozosta??ych elementach bi??uteryjnego garnituru Ô?? pier??cionku i kolczykach. Oczywi??cie kolekcja jest wykonywana tak w bia??ym, jak i ??????tym z??ocie.
Znana z niekonwencjonalnych wzor??w i wysokiej technicznej jako??ci wyrob??w w??oska marka Chimento, w kolekcji Romantica motyw serca podda??a artystycznym deformacjom.

Bia??y i czarny agat, ??????te, r????owe i bia??e z??oto oraz r????nokolorowa brylanty, przy wysokim kunszcie jubiler??w umo??liwi??y wykonanie niepowtarzalnych wzor??w bi??uterii.
Wszystkie powy??sze modele s─? oczywi??cie szczeg??lnie akcentowane teraz, w okresie wiosennego rozbudzenia i czasu Walentynek, ale dost─?pne b─?d─? w ofercie jubiler??w przez ca??y rok.

informacja
W??adys??aw Meller
Salon Ô??odCzasu doCzasuÔ?Ł, Z??ote Tarasy

hastagi na stronie:

#walentynki w przedszkolu chomikuj #dekoracje walentynkowe chomikuj #walentynki przedszkole chomikuj #ozdoby walentynkowe chomikuj #dekoracje na walentynki chomikuj

Authors
Top