10 porad, jak rozmawia─? z dziewczyn─? – cz─???─? 1

10 porad, jak rozmawia─? z dziewczyn─? – cz─???─? 1

autorem artyku??u jest Uncle Uwo


Najcz─???ciej zadawanym pytaniem jakie dostaj─? w mailach, jest niezmiennie: Ô??Czy mo??esz da─? mi kilka temat??w do rozmowy z dziewczyn─?, bo nie wiem o czym z ni─? rozmawia─??Ô?Ł. No c???? wed??ug mnie przewa??nie problem tkwi nie w tym, ??e si─? nie ma nic do powiedzenia (bo przewa??nie masz i to sporo) ale w my??leniu i b??─?dnych przekonaniach o samym sobie. Wkr??tce poka??─? Ci, ??e masz wiele do powiedzenia, po prostu o tym nie wiesz?1141337_people_1Dlatego te?? dzisiaj postanowi??em napisa─? kr??tki, ale bardzo konkretny artyku?? z radami na temat rozmowy i wsp??lnego sp─?dzania czasu z kobiet─?. S─? to rady, kt??re sprawi─?, ??e spotykaj─?c si─? z dziewczyn─? b─?dziecie mogli si─? lepiej bawi─?, a Ty nie b─?dziesz siedzia?? zestresowany ko??ek tylko poka??esz jej, ??e jeste?? fajnym facetem.Te rady mo??esz zastosowa─? w ka??dej sytuacji: podczas pierwszej randki, jaki i r??wnie?? w zwi─?zku czy b─?d─?c na imprezie, gdzie pozna??e?? po raz pierwszy interesuj─?c─? dziewczyn─?. Pami─?taj jednak, ??e same te rady to tylko dodatek do Ciebie. Nie powiniene?? my??le─?, ??e skoro masz 10 rad na temat tego, co ciekawego mo??ecie robi─? i o czym rozmawia─?, to teraz niczego nie musisz si─? uczy─? ani nie potrzebujesz popracowa─? nad innymi aspektami siebie, takimi jak np. pewno??─? siebie.

Nast─?pnym razem kiedy wyjdziesz na pierwsz─? randk─? albo na jakie?? spotkanie z dziewczyn─? przypomnij sobie te uniwersalne rady:1. Uniwersalne, zapasowe tematy

Czasami jest tak, ??e po prostu sko??cz─? si─? wam na chwil─? tematy do rozmowy. Dobrze jest wtedy by─? przygotowanym i mie─? w zanadrzu kilka uniwersalnych temat??w do rozmowy:– Twoje lub jej hobby, ,

– ??mieszne filmy, kt??re ogl─?dali??cie ostatnio,

– ksi─???ki, muzyka, kt??r─? lubicie,

– co?? co lubicie i czego nie lubicie np. nie lubi─? jak xx albo yyy a co ty s─? s─?dzisz o tymÔ??

– podr????e wakacje,

– jedzenie np. najlepsza potrawa jak─? jad??e??/jad??a?? ostatnio.S─? to po prostu tematy, na kt??re ciekawie si─? rozmawia i z kt??rych mog─? wynikn─?─? dalsze rozwini─?cia rozmowy i ciekawe tematy. Dodatkowo dowiadujesz si─? wi─?cej o dziewczynie potem mo??esz do tego nawi─?za─?. Najwa??niejsze jest aby by??o to interesuj─?ce i ??eby?? zaanga??owa?? dziewczyn─? w to emocjonalnie (rozbawi?? j─?).2. Rozmawiaj z pasj─? i entuzjazmem oraz czuj si─? swobodnie opowiadaj─?c o czym??

Wiele os??b ma problemy z wypowiadaniem swoich my??li, bo po prostu zbyt rzadko to robi. Je??li chcesz ciekawie rozmawia─? z lud??mi, to musisz potrafi─? wyra??a─? swoje my??li, a nie duka─? i ci─?gle st─?ka─? yyyyy po ka??dym s??owie.Po za tym kobiety bardzo ceni─? sobie je??li m─???czyzna m??wi o czym?? z pasj─?. Praktycznie bez r????nicy o czym m??wi dop??ki m??wi o tym z pasj─? wida─? jego entuzjazm oraz m??wi ciekawie. Uwa??aj jednak aby si─? nie zaanga??owa─? za bardzo, bo co za du??o to nie zdrowo i mo??esz zacz─?─? nieko??cz─?cy, nudny monolog.3. Poka?? ??e jeste?? inteligentny

Kobiety uwielbiaj─? inteligentnych facet??w. Nie b??j si─? opowiedzie─? dziewczynie o swojej pasji jak─? jest fizyka j─?drowa lub antymateria, je??li potrafisz powiedzie─? kilka ciekawostek o tym.Nie ma te?? nic z??ego w tym, ??e interesujesz si─? polityk─?, je??li te?? potrafisz powiedzie─? co?? ciekawego na ten temat i podyskutowa─? z kobiet─?. Uwa??aj jednak aby nie przesadza─? i nie uprawia─? politycznej agitki czy spiera─? si─? na temat pogl─?d??w politycznych. Pami─?taj tutaj g????wnie chodzi o zabaw─?, a nie jakie?? przekonywanie i pouczanie. Kobiety uwielbiaj─? inteligentnych m─???czyzn, ale nie lubi─? aroganckich, przechwalaj─?cych si─? swoj─? wiedz─? i nudziarzy.Dodatkowo zyskasz sobie du??e plusy u dziewczyny, je??li wyt??umaczysz jej co?? Ô??naukowegoÔ?Ł i je??li dzi─?ki Tobie nauczy si─? czego?? nowego.4. Poszukaj i poka?? jej podobie??stwa mi─?dzy wami

Nie chodzi oto, ??e masz udawa─? i na??ladowa─? j─? w stylu: lubisz xx ja te??, lubisz yyy ja te??. Dziewczyny nie lubi─? swoich kopii, kt??re lubi─? wszystko to samo co one, ale lubi─? je??li macie jakie?? wsp??lny punkt Ô??po??─?czeniaÔ?Ł, gdzie macie co?? wsp??lnego.Dodatkowo je??li oka??e si─?, ??e razem co?? lubicie nie zapomnij przybi─? jej pi─?tki albo ??????wia, ??eby pokaza─? jej, ??e jeste??cie teraz bli??ej.

Przyk??adowo mo??e to by─? w sytuacji gdzie rozmawiaj─?c o muzyce narzekacie na to jak zmieni??o si─? brzmienie jakiego?? zespo??u. Ona m??wi, Ci o tym, a Ty m??wisz: Wiesz co tak samo my??la??em. A ju?? si─? ba??em, ??e jestem jakim?? g??upkiem, kt??ry nic nie kuma w muzyce. Przybij pi─?tk─? jest nas co najmniej dwoje znawc??w muzyki.5. Zrozum j─?

Jest to jeden z kluczy do tego, aby nawi─?za─? porozumienie z kobiet─? i ??eby ona poczu??a si─? przy Tobie dobrze. Wielu facet??w rozmawia z kobiet─? i tak naprawd─? odpowiadaj─? tylko o sobie i wydaj─? si─? wr─?cz rozmawia─? z samymi sob─?, a nie rzeczywi??cie uczestniczy─? w dialogu. Przygl─?daj si─? dziewczynie, obserwuj jak reaguje.

Je??li oczy zaczynaj─? si─? jej ??wieci─? rozmawiaj─?c o czym??, je??li ona zaczyna si─? o??ywia─?, kiedy m??wicie na jaki?? temat, to kontynuuj to, bo oznacza to, ??e dziewczyna lubi ten temat i rozmowa o tym sprawia jej przyjemno??ci i anga??uje j─?.Tak samo i w sytuacji, kiedy schodzicie na jakie?? ci─???sze tematy. Je??li zobaczysz, ??e martwi j─? dany temat i sprawia, ??e jest przygaszona, to lepiej od razu z niego ucieka─?. Dziewczyny s─? bardzo emocjonalne i szybko zmienia si─? im nastr??j, je??li maja do czynienia z czym?? negatywnym. Po prostu zmie?? temat i prze??u─? si─? na co?? weselszego m??wi─?c: Ô??Hej nie ma co gada─? o tym, s??ysza??a?? ostatnio, ??e…Ô?ŁTo tyle na dzisiaj. Nied??ugo reszta rad, kt??re pomog─? Ci prowadzi─? interesuj─?ce rozmowy z dziewczyn─?.Je??li nie chcesz, ??eby dziewczyna Ci─? wy??mia??a, kiedy b─?dziesz j─? podrywa─?, bo nie wiesz nawet o czym rozmawia─?? Wejd?? na mojego bloga tam dowiesz si─? jak tomu zapobiec Uwodzenie kobiet


Nie chcesz, ??eby dziewczyna Ci─? wy??mia??a, kiedy b─?dziesz j─? podrywa─?, bo nie wiesz nawet o czym rozmawia─?? Wejd?? na mojego bloga tam dowiesz si─? jak tomu zapobiec [url=http://uwodzic-uwodzicielki.pl] Podrywanie[/url]


Artyku?? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

hastagi na stronie:

#co napisac do dziewczyny #jak napisa─? do dziewczyny na facebooku #co napisa─? do dziewczyny #co napisa─? do dziewczyny na facebooku #o czym rozmawiac z dziewczyna na facebooku #o czym pisac z dziewczyna na fb #o czym pisac z dziewczyna na facebooku #tematy do pisania z dziewczyna #jak pisa─? z dziewczyn─? na facebooku #jak napisac do dziewczyny na fb

Authors
Top